From ročník 12

„Nebudem hovoriť. Nemôžem hovoriť“  (2/2016, ročník 12)

Masarykova filozofia na Slovensku  (2/2016, ročník 12)

S gotickou madonou na čaji v pasáži  (2/2016, ročník 12)

Racionalita a kritické myslenie  (2/2016, ročník 12)

Fenomenologický stred Európy  (2/2016, ročník 12)

Nová učebnica dejín antickej filozofie  (2/2016, ročník 12)

Osobnosť sultána Saladina vo svetle vybraných latinských a arabských kroník  (2/2016, ročník 12)

Notícia o Gersonovi  (2/2016, ročník 12)

Odhaľovanie kauzálnych väzieb  (2/2016, ročník 12)

Úvodník  (2/2016, ročník 12)

Od videnia k zviditeľňovaniu (K tvorbe Juraja Gábora)  (1/2016, ročník 12)

Na pozadí Nietzscheho epochy  (1/2016, ročník 12)

Myseľ je mocný lekár  (1/2016, ročník 12)

Aspekty lásky a rozvoj lidského jedince  (1/2016, ročník 12)

Miesto kynizmu v dejinách a súčasnom myslení  (1/2016, ročník 12)

Katolícka moderna v stredoeurópskych súvislostiach  (1/2016, ročník 12)

Rozpor ako východisko, láska ako smer u Simone Weilovej  (1/2016, ročník 12)

Smiech ako moc a premeny človeka súčasnosti  (1/2016, ročník 12)

Úvodník v súčasných spoločenských týždenníkoch  (1/2016, ročník 12)

Argument z důsledku a jeho varianty  (1/2016, ročník 12)

Úvodník  (1/2016, ročník 12)