Básne III

Stena
Už existuje medzi
Zbúrajme ju!
Roztopme!
Partnerským dychom
Zbližujúcim pohľadom
Horúcim dotykom
Nestavajme!
Aby sme nemuseli rúcať
Život je chladný o sebe
Chladnejší nebude
Robme zmyselné veci
Žime!
A nechajme žiť
Ľudskú blízkosť…

Údolie z popola
Žeravá láva
Sú slová
Spaľujúca
Zraňujúca
Pohlcujúca
Ľudskú krehkosť
Zostáva po nej
Spálenisko
Ľudských citov
Ľudských snov
Smutné
A trúchlivé
Údolie z popola

Naše túžby
Túžba po kráse
Túžba po láske
Túžba po úspechu
Túžba odpovedať otázke
Ktorá sa dopýtava zmyslu
Túžba po harmónii
Túžba po pokoji
Túžba po šťastí
Po rodinnom živote
Túžba po slobode
Túžba po mieri
Túžba po ľudskosti
Túžba po jednote

Jedna túžba
Schúlená v tmavom kúte
Zostala mlčať
Bola to túžba Života
Túžba nechať vysloviť
Aj JEHO priania…

Veronika Lenk
študentka filozofie
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
Hornopotočná 23
918 43 Trnava