By Tomáš Károly

Úvodník  (4/2022, ročník 18)

Odhaľovanie kauzálnych väzieb  (2/2016, ročník 12)

Tri interpretácie Humovej teórie príčinnosti a problém falošných príčin  (4/2015, ročník 11)

Skrývanie sa slobodnej vôle za determinizmus alebo indeterminizmus  (2/2013, ročník 9)