By Seyed Reza Rokoee Haghighi

Fenomenológia neprítomnosti. Ikonoklazmus v iránskom maliarstve  (4/2019, ročník 15)