By Petra Lajčiaková

Gender a morálka  (4/2012, ročník 8)

Empatia ako kľúčový faktor morálnych úsudkov  (3/2013, ročník 9)

Byť motivovaný k morálnym činom znamená byť morálnym realistom  (1/2014, ročník 10)

Doobeda čestne, poobede nečestne  (4/2014, ročník 10)