By Ondrej Hriadel

Turingov vplyv na súčasné učiace sa systémy  (3/2023, ročník 19)

Heidegger v kontexte súčasnej doby  (3/2020, ročník 16)