By Nikolas Sabján

Umenie a právo: chvála presahov?  (2/2020, ročník 16)