By Michal Lipták

Úvodník  (2/2016, ročník 12)

Čítanie v nápovedách  (4/2007, ročník 3)

„Podstata“ v Husserlovej filozofii  (3/2007, ročník 3)

Návod na čítanie free-improv  (2/2012, ročník 8)