By Michal Habaj

Rullov agrárny návrh a Caesarova mariovská politika  (3/2019, ročník 15)