By Michal Chabada

Doctor subtilis  (4/2007, ročník 3)

Epistemologické aspekty teológie podľa Jána Dunsa Scota  (1/2008, ročník 4)