By Maximos z Tyru

O Sókratovom daimoniu  (2/2019, ročník 15)