By Martin Garek

Bellatores, oratores, laboratores  (2-3/2006, ročník 2)

Stratený raj jezuitov  (1/2007, ročník 3)

Jacques Le Goff – milovník stredoveku  (2/2007, ročník 3)

Spoločnosť troch rádov  (3/2008, ročník 4)

Kauza katari  (1/2010, ročník 6)

Cesta peňazí stredovekom  (3/2012, ročník 8)