By Martin Dojčár

Reaktualizácia významu  (1/2015, ročník 11)

Milan Špak v trnavskej Synagóge  (1/2014, ročník 10)

František Drtikol – spiritualita legendy dejín „československej mystiky“  (3/2014, ročník 10)