By Marián Špajdel

Estetické hodnotenie fotografií na internete  (4/2015, ročník 11)

Romantická láska z pohľadu sociálnej neurovedy  (4/2013, ročník 9)