By Marián Špajdel

Predikcia nerozhodnosti prostredníctvom rezistencie voči zmene, maximalizácii, ľútosti a sebaúcty  (1/2024, ročník 20)

Estetické hodnotenie fotografií na internete  (4/2015, ročník 11)

Romantická láska z pohľadu sociálnej neurovedy  (4/2013, ročník 9)