By Mária Sačková

Pojem jazykovej hry u neskorého Wittgensteina  (2/2007, ročník 3)

Tri klasické druhy teórií humoru a jeho súčasné skúmanie  (1/2014, ročník 10)