By Marcel Šedo

Filozofia ako performancia u Alice Koubovej  (2/2021, ročník 17)