By Marcel Šedo

O pestrosti a aktuálnosti fenomenológie  (4/2021, ročník 17)

Filozofia ako performancia u Alice Koubovej  (2/2021, ročník 17)