By Marcel Šedo

Mladý, subverzívny a (pri)široký pohľad na filozofiu  (1/2023, ročník 19)

O pestrosti a aktuálnosti fenomenológie  (4/2021, ročník 17)

Filozofia ako performancia u Alice Koubovej  (2/2021, ročník 17)