By Jaroslava Vydrová

Strojček do (d)uší  (2/2009, ročník 5)

Svet ježkov  (4/2009, ročník 5)

Hľadanie zla (aj dobra)  (1/2010, ročník 6)

Úvodník  (2/2011, ročník 7)

Nové výzvy Husserlovej fenomenológie  (4/2011, ročník 7)

Husserlove etické reflexie  (4/2012, ročník 8)

Úvodník  (1/2014, ročník 10)

Úvodník  (4/2014, ročník 10)