Úvodník

Spravme malú časovú rošádu v koncepcii Ostia, kde priestor pre knihy, ktoré odporúčame alebo práve čítame, býva určený na letné obdobie. Rada čítam stĺpčeky českého novinára v súčasnosti pôsobiaceho aj ako právnika na psychiatrickej klinike v Prahe Tomáša Němečka, ktorý v jednom zo svojich posledných textov uvažuje nad tým, aký text by mohol označiť za najlepší za posledný rok. Čo bolo pre vás tou najsilnejšou akademickou udalosťou, knihou, vedeckým objavom, čo vás zasiahlo, inšpirovalo, k čomu sa v myšlienkach vraciate?

Pre mňa to bol rok naozaj bohatý na cenné stretnutia aj filozofické eseje. Asi najviac však na mňa zapôsobil krátky poldňový workshop s charizmatickým nemeckým emeritným profesorom Klausom Heldom, ktorý niekoľko hodín neúnavne, energicky i vtipne odpovedal na otázky študentov a učiteľov na univerzite vo Viedni. Utkvela mi najmä jedna nenápadná poznámka v diskusii, ktorú si často pripomínam: stále sa musíme učiť a objavovať to, „ako“ máme čítať.

Keďže príchod nového roka sme spolu s Matúšom Porubjakom oslavovali už v úvodníku predchádzajúceho jesenného čísla Ostia, gratulácie, priania a predsavzatia už máme za sebou. Dokonca by sme mohli bilancovať prvý štvrťrok – či nám vyšiel štart do nového školského roka a či ešte ostáva dostatok tvorivých síl na jeho dôstojné dokončenie.

Veľké udalosti sú často skryté v nenápadných veciach. A práve tak ma pred pár dňami oslovil spomínaný text Tomáša Němečka: „naše osobné príbehy si zaslúžia nasadenie a vytrvalosť – potom to bude dobrý rok.“ Naše osobné príbehy sú dôležité a cenné.

Jaroslava Vydrová