By Jaromír Feber

Člověk v ruské filozofii 20. století  (2/2020, ročník 16)