By Ján Mičko

Fotografia  (2-3/2006, ročník 2)

Saligia  (1/2007, ročník 3)

Žiť život v básni  (2/2007, ročník 3)

Jašo Mazur  (1/2007, ročník 3)

Za hranicou verša  (4/2008, ročník 4)

Paralelné svety dvoch konvertitov  (1/2010, ročník 6)

Vyvolenosť. Požehnanie, či záhuba? (Úvahy o vyvolenosti, dobre a zle po druhej svetovej vojne)  (1/2011, ročník 7)