By Igor Strýček

Rozhovor s Janom Sokolom o filozofii, etike a hre  (3/2013, ročník 9)