By Igor Hrušovský

Vývinové faktory antickej filozofie  (3/2019, ročník 15)