By Daniel Grúň

Socha a kult. Evokácia národného mýtu u Dominika Tatarku a paradox etnocentrickej orientácie sochárstva  (3/2007, ročník 3)

Úvodník  (3/2008, ročník 4)

Richard Seneši – Vstúpiť sochou do krajiny  (3/2008, ročník 4)

Niekoľko poznámok k poetike umenia 60. rokov  (3/2009, ročník 5)