Richard Seneši – Vstúpiť sochou do krajiny


Grúň, D.: Richard Seneši – Vstúpiť sochou do krajiny. In: Ostium, roč. 4, 2004, č. 3.


V prvej polovici septembra vystavovala trojica mladých umelcov, študentov bratislavskej VŠVU, v dielňach tranzit.sk na Studenej ulici pri Zlatých pieskoch. Výstava s jednoduchým názvom Workshop 5, ktorú kurátorsky pripravil Laco Teren, predstavila diela maliarky Moniky Mikyškovej a sochárov Jozefa Mihála a Richarda Senešiho. Zatiaľ čo sochárske práce Jozefa Mihála čerpali z nájdených, väčšinou lacných odpadových materiálov a stali sa tak miestne špecifickými objektmi, Senešiho rozmerná socha je vytesaná do mohutných topoľových blokov. Spílený kmeň stromu, položený do horizontálnej roviny, predstavuje hmotu, do ktorej autor postupne vtláčal záznam krajiny. Tou krajinou nebolo nič iné než pôsobivá topoľová aleja. Sochár sa rozhodol stvárniť zážitok, ktorý v nás topoľová aleja dokáže vyvolať: vertikálnosť presahujúca mierku človeka a zástup stromov, ktorý usmerňuje náš pohľad do diaľky. Zdanlivo romantický motív sa v robustnej mierke premenil na dráždivú kresbu, zapustenú prudkými gestami do hmoty dreva. Richard Seneši svoje dielo predstavil ako bakalársku prácu na katedre sochy v ateliéri doc. Jána Hoffstädtera. Autor sa netají tým, že veľkú časť pozornosti sústreďuje práve na sochárske stvárnenie krajinného priestoru, prípadne mesta a jeho periférie. Výraz jeho sochárskych objektov je daný blokom hmoty. Nezáleží na tom, či je to drevo, kameň alebo panel; takmer vždy ho charakterizuje pevne uzavretý tvar a objem. A to je dobrý predpoklad k sochám, ktoré nechávajú prehovoriť bezprostredný stav vecí.

Mgr. Daniel Grúň
Katedra teórie a dejín umenia
Hviezdoslavovo nám. 18
814 37 Bratislava
grun[zavináč]vsvu.sk