4│2019

Úvodník
Peter Šajda

Štúdie
Kinga Izsóf Jurásová, Erika Szalatnyaiová: Bilingvizmus zo psychodiagnostickej perspektívy: Môže skresliť jazyková úroveň klienta výsledok psychologického testovania?
Martina Kastnerová: Viatori in continens: Intelektuální kruh rodiny Sidney a střední Evropa (Andreas Dudith, Johannes Sambucus)
Jana Juhásová: Svätá nadprirodzená mimoriadne oslnivá inteligentná láskavosť duše (Básnické litánie ako zápis antropologickej situácie moderného človeka)

Profil
Emil Višňovský: Medzi dejinami filozofie a sociálnou filozofiou: aktuálna pentalógia Františka Novosáda

Supplementum
Andrea Balážová: Vzťah pluralizmu  a multikulturalizmu v sociálno-etických  koncepciách G. Sartoriho a B. Faya 

Recenzie
Jaroslava Vydrová: Z denníka Edity Steinovej
Eva Sládeková: Postavy a pozorovateľ

Art and Critique

Esej
Seyed Reza Rokoee Haghighi: Fenomenológia neprítomnosti. Ikonoklazmus v iránskom maliarstve

Galéria
Silvia L. Čúzyová: herman de vries – nuansy v základoch