3│2019

Úvodník
Peter Fraňo

Štúdie
Kryštof Boháček: Moudrost Odysseova: Jak dospět v muže pod nadvládou žen?
Zuzana Zelinová: (Anti)hrdina v sókratike
Michal Habaj: Rullov agrárny návrh a Caesarova mariovská politika
Michal Zvarík: Sókratés v myslení Hannah Arendtovej I. Filozofia v službách plurality
Vladislav Suvák: Foucault: veridikcia, alethurgia, parrhésia

Esej
Josef Moural: Jak jsem se stal pluralistou… a jak se to projevuje

Rozhovory
Peter Fraňo: Filozofia umožňuje človeku žiť paralelne mnoho životov. Rozhovor s Matúšom Porubjakom
Pavol Labuda: O filozofii jej dejinách a spôsobe ich skúmania [Rozhovor Pavla Labudu s Jozefom Müllerom]

Archivalia
Igor Hrušovský: Vývinové faktory antickej filozofie

Supplementum
František Škvrnda ml.: Sókratés a Konfucius – spoločné znaky mudrca v európskej a východoázijskej kultúrnej tradícii 
Miroslava Trogová: Aurelius Augustinus o gramatike, dialektike a hudbe

Recenzie
Peter Takáč: Praktická protofilozofia archaických lyrikov
Matúš Porubjak: Ideál Sokrates