000000201│2006

Úvodník
Reginald A. Slavkovský

Štúdie
Anton Vydra: Antické inšpirácie pre hermeneutiku smrti
Jaroslava Kunschová: Psychológia a fenomenológia

Preklady
Robert Gibbs: Výška a blízkosť: židovské dimenzie radikálnej etiky
F. W. J. Schelling: List o smrti Caroline z 2. októbra 1809 Immanuelovi Niethammerovi

Profil
Ladislav Tkáčik: Človek Emmanuel Levinas

Supplementum
Peter Tavel: Chyby a nepresnosti pri hodnotení ľudí

Recenzie
Zdeno Vacke: Informatická bomba

Art & critique

Galéria
Veronika Lenk: Básne
Matúš Kyčina: Fotografia
Jarmila Maliariková: Fotografia

Recenzie
Anton Vydra: O farebných knihách
Jaroslava Kunschová: V bielych heslách