Tagged tragedy

Premýšľanie o poctivej neviere  (3/2018, ročník 14)

Termín a koncept σωφροσύνη  u Eurípida  (3/2017, ročník 13)