Tagged text

Poznámky k vzťahu medzi textom a realitou  (1/2020, ročník 16)

Naozaj nič nejestvuje mimo textu? Vonku a vnútri  (4/2017, ročník 13)