Tagged suffering

Premýšľanie o poctivej neviere  (3/2018, ročník 14)

Hrozné zlo a jeho dopad na filozofické chápanie Boha  (4/2017, ročník 13)