Tagged stay at home

„Zostať doma“ ako spoločenské heslo a nový rozmer priestorov  (4/2022, ročník 18)