Tagged spiritual exercises

Filozofia ako duchovné cvičenia: staronová možnosť pre filozofiu  (4/2018, ročník 14)

Etika ako prvá filozofia podľa Pierra Hadota  (1/2018, ročník 14)

Myslenie a konanie, filozofia a životná prax  (4/2016, ročník 12)