Tagged Solón

Athény a Solón – objavenie zákonov  (4/2011, ročník 7)

Athény a Solón – duch zákonov  (1/2012, ročník 8)