Tagged Smrť

Antické inšpirácie pre hermeneutiku smrti  (1/2006, ročník 2)

Najfrekventovanejšie konotáty pojmu smrti u mladých dospelých  (1/2011, ročník 7)

The Most Frequent Connotations of the Concept of Death in Young Adults  (2/2012, ročník 8)