Tagged Sloterdijk

Je sókratovská starosť o seba aktuálna aj v súčasnosti?  (1/2017, ročník 13)