Tagged self-givness

Seba-danosť v morálnych emóciách A. J. Steinbocka  (4/2020, ročník 16)