Tagged Rhetoric

Päť poznámok o zrodení rečníctva z ducha reči  (2/2021, ročník 17)

Cnosť ako most medzi Aristotelovou rétorikou a etikou?  (4/2017, ročník 13)