Tagged Republic

Kto rozkladá demokraciu? Dariusz Karłowicz a Platónovo podobenstvo o trúdoch  (2/2020, ročník 16)

Fronésis v kontexte Platónovej Ústavy  (1/2017, ročník 13)