Tagged Realism

Realizmus, relativizmus a logická platnosť  (2/2021, ročník 17)

Ingardenova interpretácia Husserla  (4/2017, ročník 13)