Tagged prisoner’s dilemma

Prínos neuroekonómie sociálnej filozofii v problematike kooperácie  (3/2017, ročník 13)