Tagged Priateľstvo

Priateľstvo ako cnosť súkromná i verejná  (1/2008, ročník 4)