Tagged physiognomy

Umenie čítať ľudský charakter v sókratovskej filozofii  (1/2021, ročník 17)