Tagged phronesis

Cnosť ako most medzi Aristotelovou rétorikou a etikou?  (4/2017, ročník 13)

Fronésis v kontexte Platónovej Ústavy  (1/2017, ročník 13)