Tagged Pessimism

Fragmenty o odchádzaní. List Teodorovi Münzovi  (1/2021, ročník 17)

Masarykova kritika Schopenhauerovej filozofie pesimizmu v diele Ideály humanitní  (4/2018, ročník 14)