Tagged Persistence

Perzistencia a identita osoby  (1/2020, ročník 16)

We Are All Loose and Popular. An Argument in Support of Loose and Popular Identity  (1/2020, ročník 16)

Perzistencia a osobný záujem o budúcnosť  (4/2017, ročník 13)