Tagged Parmenides

Poznaniu predchádza porozumenie  (4/2007, ročník 3)