Tagged onto-theology

Únava rozumu. Patočkovo čítanie Bratov Karamazovovcov  (2/2017, ročník 13)