Tagged negative freedom

Hayekova negatívna sloboda a donútenie  (1/2018, ročník 14)