Tagged moral character

Cnosť ako most medzi Aristotelovou rétorikou a etikou?  (4/2017, ročník 13)