Tagged Michel Foucault

Viditeľné a vypovedateľné: ontologický rozštep sveta  (1/2015, ročník 11)